RILA s.r.o.

Zařazení podle oborů:

Poskytované služby

 • Vyhotovování územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro sídelní útvary a velké územní celky, popřípadě jejich části a zóny
 • Příprava, návrh, projektování a zajišťování realizace pozemních, inženýrských a technologických staveb a objektů se standardními i speciálními požadavky
 • Na vyžádání možnost přípravy provozní studie s rozpracováním konkrétní stavby či objektu
 • Příprava, návrh, projektování a zajišťování realizace interiérů budov, výstavnických a scénických staveb
 • Příprava a návrhy 2D prezentací a vyhotovování 3D modelů staveb
 • Project management v oblasti projektové dokumentace staveb všech stupňů
 • Zajištění veškerých nezbytných podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, stanovisek a studií pro rozhodování o technických a ekonomických možnostech řešení projektu
 • Dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro výběr dodavatele, pro provedení stavby, dokumentace pro prodej, dokumentace skutečného provedení stavby ke kolaudaci apod.
 • Podpora stavebníka při zadávání poptávek a vyhodnocování nabídek
 • Vydávání certifikátu autorizovaného inspektora = náhrada stavebního povolení
 • Autorské a technické dozory, zpracování projektové dokumentace klientských změn
 • Poradenská a oponentní činnost dle požadavků a potřeb objednatele
 • Odborné a znalecké posudky
 • Nezávislá kontrola projektů
Kamzíková 6/543, Praha 1 - Staré Město
11000 Praha 1

Telefon: +420224225174
E-mail:
www: http://www.rila.cz