Koordinator bezpečnosti - Jiří Wagner

Koordinátor bezpečnosti práce (BOZP) na staveništi, včetně vypracování plánu BOZP na staveništi:
  • výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi při přípravě i realizaci stavby dle zák.č.309/2006 Sb.(případně zajištění technického dozoru na stavbě renomovanou formou)
  • praktické provádění posouzení rizik ve smyslu § 102 ZP
  • provádění pravidelné kontrolní činnosti ve smyslu § 102, odst.3 ZP
Logo: Koordinator bezpečnosti - Jiří Wagner
Očovská 13
695 01 Hodonín

Telefon: 724932297
Mobil: 724932297
E-mail:
www: http://www.koordinatorbezpecnosti.cz