Energy Saving

Zařazení podle oborů:
Energetická auditorská kancelář Energy Saving nabízí zpracování průkaz energetické náročnosti, energetických auditů, energetických štítků a jiných odborných posudků v oblasti energetického poradenství. V čele kanceláře stojí energetický auditor s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Kancelář má mnoho zkušeností s vypracovávanými audity, průkazy a jinými posudky, dosud nebyl žádný vrácen pro špatné vypracování.
Logo: Energy Saving