BYU LIFE - FENG SHUI

DOMOV VYTVÁŘÍ ŽENA. 
VYTVOŘTE SI LEPŠÍ DOMOV PRO LEPŠÍ ŽIVOT

Pomáháme našim klientkám vytvořit takové prostředí domova, které zlepšuje kvalitu jejich života. Tato kvalita ovlivňuje vše: zdraví, osobní růst, rodinu, děti, vztah, kariéru, finance..... Prostředí, ve kterém budují svůj život silně ovlivňuje kvalitu jejich života. 

Pro naše klientky navrhujeme prostředí domova na míru. Využíváme k tomu speciálních nástrojů a metod Feng Shui. Zohledňujeme typologii člověka, celé rodiny na základně osobních Astrotypů, dále pak vycházíme z účelu prostoředí, tj. k čemu má našim klientkám sloužit: k výchově dětí, budování rodiny, k růstu kariéry, k odpočinku apod.

 

Logo: BYU LIFE - FENG SHUI
Nádražní 32
150 00 Praha 5

Telefon: 602 556 359
E-mail:
www: http://www.byu.cz