Sluneční energie ze solárních střešních tašek

Datum: 22.11.2016
Komentáře: 0
obrázek
„Zavést slunce, to je nový a cílevědomý úkol architekta“ řekl světoznámý avantgardní architekt Le Corbusier. Co si pod tím představit? Jinými slovy třeba inovativní kombinaci využití slunečního záření a techniky pro ekologicky prospěšnou budoucnost. Popisů i provedení může být mnoho. Jedním z nich je i nový inovativní fotovoltaický systém, který splňuje v jedinečné kombinaci s konvenční střechou z pálených tašek nejvyšší nároky na technologii, stálost a estetiku a téměř neviditelně zapadne do prostředí střechy.

Jako ekologicky prospěšná a trvalá alternativa k výrobě energie spotřebováváním neobnovitelných fosilních paliv, čerpá solární technika z nekonečného zdroje energie, síly Slunce. Nejnovější vývoj v této oblasti činí z fotovoltaiky jednoduché a ekonomicky výhodné řešení k výrobě energie pro každého zájemce, každou velikost investice a téměř každé místo na Zemi.

Spolu se švýcarskou firmou a s cihelnou Rapperswil Louis Gasser AG jsme vyvinuli inovativní a esteticky pohledný solární systém, který ve vysoké míře odpovídá komplexním požadavkům investorů, zpracovatelů a úřadů. Cílem bylo umožnit instalaci fotovoltaiky na všech střechách, a to i tam, kde ochrana památek nebo komplexní tvary střech vyžadují náročná řešení. Uspořádání modulů tak zaručuje maximální výkon, aniž by mohly vrháním stínů vzniknout velké ztráty výkonu.střecha

Základní myšlenka spočívá, vedle vysokých nároků na estetiku, především v nejvýše efektivním a zároveň elegantním celkovém řešení - solární střešní tašce. Tento hybridní systém využívá tašky jako klasickou ochranu objektu před deštěm a současně podporuje výrobu elektrického proudu pro vlastní potřebu pro vytápění, ohřev vody i veškerou domácí činnost, ke které je potřeba elektrická energie.

 Systém je neodolatelně jednoduchý a zároveň rafinovaný: fotovoltaické moduly jsou integrovány do pálené střešní tašky a tvoří tak jednotné prostředí střechy bez dalších rušivých nebo viditelných prvků. Kabely jsou položeny pod taškami.Technika
Fotovoltaický panel sestává z jednotlivých monokrystalických článků, které jsou vzájemně spojeny do série. Fotovoltaický modul se skládá ze 4 dohromady spojených jednotlivých panelů, které vykazují jmenovitý výkon každý po 7 Wp. Čtyřčlenná rodina spotřebuje průměrně za rok řádově 3500 až 6000 kWh elektrické energie a k tomu je potřeba 45 až 80 m2 solárních střešních tašek.taška

Montáž
Montáž se provádí bez dodatečných nástrojů současně s pokrýváním střechy novými pálenými střešními taškami. Při tom se do střechy z pálených tašek nevrtají žádné otvory nebo se nepoužívají jiné montážní pomůcky. Střecha zůstává 100procentně těsná. Řešení je koncipováno tak, aby při odpovídající přípravě bylo možné kdykoliv a bez velkých dodatečných nákladů rozšířit fotovoltaické zařízení pomocí dalších solárních střešních tašek.

Výhody tašek
Hlavní výhodou solárních tašek oproti solárním panelům je možnost, za použití speciální technologie přímého hašení při požáru. Tato technologie zajišťuje bezpečnost i v kritických situacích.

  • integrace do střechy z pálených tašek jako garant pro příjemné klima k bydlení, uchování vysoké hodnoty a dlouhé životnosti
  • využití obnovitelných zdrojů energie a ekologicky prospěšných energetických technologií
  • snadná a rychlá montáž vyškolenými odborníky
  • řešení pro nejvyšší estetické nároky
  • plně pochůzná střecha
  • fotovoltaické moduly odolné vůči nárazovému větru s kroupami

Popsaný důmyslný systém se zachováním vysoké hodnoty a nejvyšší kvality je požadován pro švýcarské střechy.

Více informací na www.solarnitasky.cz

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
Zatím zde nikdo nepřispěl