Vyšší hořlavost dřeva

Datum: 14.9.2016
Komentáře: 0
obrázek
Nejzávažnějším problémem dřeva jako stavebního prvku je jeho vyšší hořlavost. Praha, 12. 9. 2016 – Za největší nevýhodu stavebního využití dřeva považují ředitelé projektových společností jeho vyšší hořlavost. Nejméně se naopak obávají napadení plísní. Vyplývá to z analýzy, kterou pro mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH připravila analytická společností CEEC Research.

Hlavní nevýhodou dřeva jako stavebního prvku je podle ředitelů projektových společností jeho vyšší hořlavost. Shodla se na tom v odpovědích polovina z nich (53 procent). Ostatní pak za nejpalčivější problém využití dřeva považují limitovanou životnost (17 procent ředitelů), obavy z vlhkosti (16 procent ředitelů) a napadení škůdci (13 procent ředitelů). Jen naprosté minimum (1 procento) udává jako hlavní nevýhodu obavy ze zvýšeného výskytu plísní. Výraznější rozdíly se objevily v odpovědích zástupců společností zabývajících se přípravou inženýrských staveb. Vyšší hořlavost je hlavní nevýhodou stavebního užití dřeva pro dvě třetiny z nich (65 procent), limitované životnosti se naopak obává méně než desetina (7 procent). FOR ARCH

Na úterý 20. září bude jako první z denních témat stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve dnech 20. až 24. září v areálu PVA EXPO PRAHA, pro zájemce připravena problematika kvality výrobků a materiálů, včetně jejího ratingu. Návštěvníci se v jeho průběhu dozvědí, jak probíhá osvědčování a certifikace výrobků a materiálů, jakým způsobem se stavební výrobky posuzují, co je potřeba k úspěšnému uvedení výrobku na trh a jak toto významné téma zohledňují právní a evropské normy. Dále bude pro návštěvníky ve VSTUPNÍ HALE II připraveno nezávislé STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM (SPC), v němž odborníci zodpoví dotazy z oblasti stavebnictví bez nároku na honorář.

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
Zatím zde nikdo nepřispěl