Jak se zachovat, když zaklepe na dveře exekuce

Datum: 3.10.2014
Komentáře: 0
obrázek
Pokud se opravdu dostanete do situace, kdy nutně potřebujete peníze, hledejte různá východiska. Oslovte současně několik expertů, důkladně vyslechněte rady a ponechte si čas na promyšlení a zvážení všech jejich doporučení.

Ze své praxe vím, že unáhlená rozhodnutí o další půjčce jsou vždy jen krátkodobým řešením.

Příběh první:

Starší paní se na mne obrátila s požadavkem na zprostředkování prodeje družstevního bytu. Paní mi ukazovala platnou nájemní smlouvu na prostorný byt ve vyhledávané pražské lokalitě.  S prodávající před převzetím bytu k prodeji vždy ověřuji vlastnické vztahy.  Obrátila jsem se proto s dotazem na vedení družstva. Paní i mne však čekalo velké překvapení, zjistili jsme, že již půl roku není členkou družstva. Jak je to možné? Před několika měsíci si tato žena vypůjčila půl milionu korun. V poměrně složité a nepřehledně napsané smlouvě o půjčce tehdy podepsala i souhlas s převodem svých družstevních práv a povinností na člověka, který jí peníze půjčoval…

Zjednodušeně řečeno, paní potřebovala rychle půjčit hotovost a podepsala smlouvu, aniž by přesně rozuměla celému jejímu obsahu.

Příběh druhý:

Mladá paní po rozvodu se potřebovala vypořádat s bývalým manželem.  Bývalý manžel jí vyhrožoval exekucí, pokud ona včas nesplní svůj závazek a nevyplatí mu celý jeho finanční podíl.  Žena souhlasila se zástavou nemovitosti ve prospěch společnosti, která jí půjčila několika tisícovou hotovost. Vysoké úroky a splátky dluhu nakonec zcela přerostly její možnosti splácet. Žena přestala úvěrové společnosti posílat pravidelné splátky a věřitel uvalil na nemovitost exekuční příkaz k prodeji. Hrozilo, že ani prodejní cena z nucené dražby nepokryje výši dluhu plus úroky z prodlení.  

I pro takové situace existuje řešení.  

Člověk postižený exekucí musí nejdříve vyplatit dlužné peníze a potom může za obvyklou tržní cenu svou nemovitost prodat.  Pokud by se nemovitost prodávala v dražbě (při exekuci) dostane majitel, podle mé zkušenosti, asi jenom třetinu skutečné hodnoty. S poskytnutím financí a překlenutím doby před prodejem nemovitosti i s jednáním s exekutorem dokáže zkušený makléř svým klientům pomoci.

Příběh třetí:

důmÚspěšná žena si kdysi pořídila moderní dům, jeho kupní cenu hradila z části hypotečním úvěrem.  Původně pomáhal splátky hradit i její přítel.  Po rozchodu s partnerem a po ztrátě výnosného zaměstnání tato žena navíc onemocněla a na splátky úvěru sama nestačila. Nakonec dům prodala i s úvěrem, ale byla nemile překvapená, že si banka odečetla mnohotisícovou sankci za předčasné splacení úvěru.  

Řešením by v tomto případě bylo naplánovat prodej tak, aby ukončení smluvních podmínek na hypotéku odpovídalo termínu ukončení fixace.

Nabízí se ještě jiná varianta, a to jednat s kupujícím o převzetí úvěru. Některé banky vychází klientům vstříc a povolí dokonce předčasné ukončení smlouvy i bez navýšení poplatku.

 Uvažujte o tom, že z každého problému vede vždy několik cest, je potřeba se včas poradit s odborníky a odolat nepromyšleným návrhům. Rychlá a „výhodná“ řešení se většinou nevyplácí. Nabídky typu „převezmeme vaše dluhy“ a „rychlá půjčka“ bývají zkratkou k cestě do dluhové spirály a tedy do pekla exekucí.  

Příběh čtvrtý: „Falešný exekutor“

Známý se mi svěřil s tím, že dostal e-mail s výzvou k úhradě částky několika tisíc korun. Pokud by prý v termínu nezaplatil, hrozí mu exekuce. Může se stát, že vás s falešnou výzvou osloví podvodník.

Pamatujte si, že soudní exekutor nikdy neposílá exekuční příkazy prostým emailem, ale vždy poštou nebo datovou zprávou. Falešné exekuční příkazy obsahují například chybnou lhůtu k dobrovolnému plnění, špatné adresy a IČ či vadné označení exekučních titulů. Navíc mohou být doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry.  Jedná se pravděpodobně o spamový útok, který má za cíl infikovat počítače adresátů. Takové případy prý již prověřoval v tomto roce Finančně analytický útvar Ministerstva financí.  Pokud dostanete podezřelý e-mail, požádejte o konzultaci Exekutorskou komoru ČR.

Příběh pátý

Manžel úspěšně podnikal. Dařilo se mu, ale po několika letech se dostal do druhotné platební neschopnosti a nakonec skončil s ohromnými dluhy…smlouva

Ačkoli měli rozdělené jmění manželů, manželka dlužníka se podle zákona automaticky stala spoludlužníkem. Hrozilo, že dům, který byl podle zápisu v katastru majetkem manželky a v němž celá rodina žila, by se také automaticky stal předmětem exekuce.

Podle nového občanského zákona manželka dlužníka musí nyní v takové situaci podávat k soudu takzvanou vylučovací žalobu a soud teprve následně rozhoduje o vyloučení daného majetku z exekuce nebo z výkonu rozhodnutí.  Tento postup je však zdlouhavý, podání žaloby navíc podléhá soudnímu poplatku. Vyhnout se takové nepříjemnosti je možné smlouvou či rozhodnutím o rozdělení majetku manželů, přičemž je třeba nechat učinit zápis do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora.

Ve své praxi poměrně často sleduji, že dlužníci při prodeji podhodnotí svůj nemovitý majetek. Je to tím, že usilují, aby problémy rychle „smetli ze stolu“ a zbavili se finančních i psychických zátěží.  Výsledkem bývá situace, kdy se dluhy stále opakují a získané peníze nestačí na pokrytí všech výdajů.  

Podle zpráv z médií si někdo může myslet, že úvěrový trh stále roste a bankéři jsou spokojeni.  S počtem úvěrů však narůstá i počet lidí, kteří stojí před řešením finančních těžkostí. Někteří majitelé své nemovitosti zatížené hypotečním úvěrem prodávají, aby se zbavili zničujících měsíčních výdajů na hypotéku…

A následky této situace na trhu pociťují všichni prodávající majitelé nemovitostí. Domy a byty nabízené "pod tlakem splátek" jsou na trhu k dostání za výrazně nižší cenu, než je jejich skutečná tržní hodnota. Početná nabídka nemovitostí, kterým hrozí exekuce, kazí tržní ceny ostatních „zdravých" nemovitostí.

www.Realitni-Radilka.cz
foto: Pixmac

 

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
Zatím zde nikdo nepřispěl