Rizika spojená s bydlením

Datum: 18.6.2013
Komentáře: 0
obrázek
Riziko spojené s bydlením v nájemním bytě si většina nájemců uvědomuje. Jedná se o riziko spojené s neplacením nájemného v určených termínech. V případě, že nájemce nezaplatí v řádném termínu majiteli sjednaný nájem, hrozí mu penále nebo dokonce ukončení nájemní smlouvy a následné vystěhování. Řešení je snadné. Pokud nájemce nemá dost prostředků na úhradu nájemného, najde si levnější bydlení a přestěhuje se.

Většina lidí si neuvědomuje, že když mají úvazek k hypotečnímu úvěru a bydlí ve vlastním, rostou rizika zadlužení. Pokud dlužník bance nezaplatí včas nebo dokonce opakovaně nezaplatí vůbec, vystavuje se postihu. V takovém případě je důležité začít včas jednat s bankou o řešení. I lidé, kteří již mají nějaký záznam v registru dlužníků nebo jim hrozí dokonce exekuce, mohou za určitých okolností získat pro svoji hypotéku refinancování. V takovém případě zaplatí dosavadní dluhy a získají zpravidla výrazně nižší měsíční splátku na svou hypotéku. Není to však zadarmo. Úroková sazba takto refinancovaných úvěrů je kvůli vysoké rizikovosti až dvojnásobná. Výhoda je, že úvěr je rozpočítán na delší dobu splatnosti.

Víte, že k tomu, aby vás přepadla exekuce stačí mnohdy úplně malý dluh? Z malé částky může rychle vyrůst několikanásobná položka.

Na předžalobní výzvu reaguje jen minimum lidí. Většina dlužníků se nachází ve stavu neschopnosti cokoliv řešit, dopisy s rozsudky házejí do koše. Panika nastává až v momentě, kdy soud skutečně zahájí exekuci. Většina dlužníků si neuvědomuje, že pokud s pracovníkem exekutorského úřadu uzavře dohodu o zaplacení, je sjednaný splátkový kalendář už definitivní. V případě, že dlužník dohodu nedodrží, automatický systém hlídání plateb toto oznámí příslušným pracovníkům, kteří zajistí odvoz movitých věcí do exekučního skladu, příp. prodej nemovitosti.

Příběh první

Rodina věděla, že pravidelné měsíční výdaje na hypotéku jsou velmi zatěžující pro jejich rozpočet. S bankou jednali o odložení splátek na tři měsíce. Mezitím uvažovali o tom, jak nejlépe prodat dům zatížený hypotékou. Pro rodinu bylo nemilým překvapením zjištění, že pokud celou hypotéku zaplatí z výtěžku prodeje, banka jim naúčtuje vysoký poplatek. Tento poplatek dosáhl několika desítek tisíc korun. Banky požadují sankci za mimořádnou splátku před vypršením fixace úrokové sazby jako pokutu za porušení splátkového kalendáře. Sankčnímu poplatku se lze vyhnout pouze tím, že si možnost předčasné splátky předem klient zakotví ve smlouvě.

V tomto případě sice musela rodina sankci za předčasné splacení uhradit, ale vyhnuli se tak jiným těžkostem. Pokud by tato rodina dokázala splácet svůj hypoteční úvěr až do doby, kdy končí fixace úrokové sazby a kdy lze úvěr refinancovat, ušetřili by. Sankci za předčasné splacení by se vyhnuli.

Doporučuji: uvažujte o variantě prodat svoji nemovitost zatíženou hypotečním úvěrem dřív, než budete příliš tlačeni svou finanční situací.

Příběh druhý

Moji klienti se dostali do vážných finančních problémů. Rozhodli se prodat byt v Praze a koupit si levnou nemovitost mimo město. Trvalé bydlení v rekreačním domku se zdálo mým klientům jako nejlevnější řešení. Po prodeji bytu zaplatili všechny své dluhy a za zbývající část peněz si koupili malou chatu, do které se čtyřčlenná rodina přestěhovala. Ekonomicky to nedávalo příliš smysl, náklady na každodenní dojíždění za prací a do škol, nutnost oprav a dalších investic, vysoké náklady na provoz a špatná dostupnost služeb a lékařské péče. Z ekonomického pohledu by smysl měla demolice a využití pozemku pro stavbu nového rodinného domu. Chaty  nespadají do snížené sazby DPH a na jejich rekonstrukci nelze čerpat nejrůznější výhody či dotace určené pro bydlení.

Doporučuji: před konečným rozhodnutím o nějaké změně v bydlení si spočítejte všechny náklady spojené s životem v novém a ponechte si alespoň dvacet procent rezervy.

Příběh třetí

Byli tři spolumajitelé jednoho pěkného domu, jednalo se o ideální podílové spoluvlastnictví. Jeden ze spolumajitelů se díky svému životnímu partnerovi dostal do dluhové pasti a nakonec byla uvalena exekuce na jeho podíl na domě. Ostatní spolumajitelé nemohli do doby, než dojde k vyplacení exekuce, své podíly na domě prodat. Za několik měsíců byl dokonce nařízený exekuční prodej podílu dlužníka. Spolumajitelé se obávali, že se nějaký cizí člověk stane spolumajitelem na jejich nemovitosti.

Jaké je východisko? Dohodnout se spolu a vyplatit exekuci nebo v dražbě koupit podíl dlužníka. Díky tomu, že všichni spolumajitelé se spolu v klidu a rozumně dohodli, podařilo se jim společně dluh z exekuce zaplatit. Dům pak následně prodali.

Příběh čtvrtý

Po rozvodu se paní s bývalým manželem domluvila, že mu vyplatí hodnotu poloviny jejich rodinného domu. Žena si vzala úvěr. Několik let paní dokázala splácet, pak však onemocněla a už nezvládala hradit tak vysoké splátky. Část domu pronajala, ale ani nájemné na splátky nestačilo. Rozhodla se dům prodat. Požadovala za zařízený dům hodně vysokou kupní cenu, prodej domu se nedařil v termínech, které očekávala. Řešením pro ni bylo refinancování stávající hypotéky. Musela dát bance do zástavy ještě chalupu svých rodičů, tedy druhou nemovitost nezatíženou žádnými věcnými břemeny ani zástavními právy. Z nové hypotéky splatila své staré dluhy. Pak splácela nový úvěr uzavřený u jiné banky. Paní získala nižší měsíční splátku, kterou bez problémů platila z výnosu za pronájem části domu.

Doporučuji: banky nabízí různé finanční produkty vhodné pro nejrůznější životní situace, hypoteční makléř dokáže najít nejvhodnější cestu. Nechte si spočítat různá řešení od několika odborníků a posuďte v klidu všechny jejich nabídky.

www.Realitni-Radilka.cz
Foto: Pixmac

 

 

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
Zatím zde nikdo nepřispěl