Proč kupovat biopotraviny

Datum: 6.7.2012
Komentáře: 0
obrázek
Co to jsou vlastně biopotraviny? Organické potraviny se charakterizují jako produkty z kontrolovaného ekologického zemědělství, což je výrobní systém, který vylučuje používání syntetických hnojiv, pesticidů, růstových regulátorů, antibiotik, hormonů, a krmiv s konzervanty. Označení „stoprocentní bio“ značí, že ingredience jsou zcela a stoprocentně organické, zatímco označení „bio“ může obsahovat organické ingredience z 95 procent. Organické neboli biopotraviny se řídí v Evropské unii nařízením z roku 1991, upravujícím pravidla, jak musí být biopotraviny pěstovány, zpracovány a baleny.

Během průmyslové výroby mnoha běžně vyráběných potravin ze supermarketu se v nich objeví celá řada škodlivých látek. První skupinu tvoří reziduální zbytky látek z hnojiv, herbicidů (látky proti plevelům), insekticidů (látky proti hmyzu), pesticidů (látky proti hlodavcům), postřiků v ovocnářství a dalších látek používaných v zemědělské výrobě polní, ale i z léků, hormonálních přípravků a jiných látek používaných v živočišné výrobě nebo toxinů ze špatného krmiva. Druhou skupinu tvoří látky přidávané do potravin potravinářským průmyslem. Účelem těchto látek je napravit aspoň zdánlivě vzhled, vůni a chuť potravin, které byly znehodnoceny průmyslovým zpracováním. Tyto látky však na kvalitě potravin nic nezachrání a ještě více snižují jejich biologickou hodnotu a činí je pro člověka  škodlivější.  Třetí skupinu pak tvoří látky, které vznikají v potravinách po jejich průmyslovém zpracování.

Co vše můžou obsahovat průmyslově zpracované potraviny?

Mléko se tak vyrábí z krav přikrmovaných růstovými hormony a antibiotiky. Mléko se pasterizuje za účelem zničení bakterií, které přežily dávky antibiotik, a nakonec se homogenizuje, aby se zabránilo oddělování smetany. Škodlivá homogenizace (což znamená vhánění za extrémně vysokého tlaku přes filtr) odstraňuje přírodní enzymy. Hormony, antibiotiky a obilninami se krmí ryby, některé mořské ryby (tuňák, tresčí játra, žralok) a mořské plody v sobě mají množství těžkých kovů, zejména rtuti. Drůbeží maso obsahuje mnoho chemických látek, stejně tak červené maso, které je tučné, má mnoho škodlivých nasycených tuků a omega-6 mastných kyselin.

U soji (a také u potravin jako kukuřice, řepa, rajčata, brambory), která je vydatně postřikována chemikáliemi (pesticidy a herbicidy), máte navíc vyšší pravděpodobnost, že je geneticky modifikovaná. Mnoho vědců se obává, že zavedení geneticky modifikovaných organismů (GMO) do potravního řetězce bez odpovídajícího výzkumu představuje pro životní prostředí a pro spotřebitele dlouhodobé riziko. Výrobky na bázi GMO jsou často na Západě nazývány "Frankenfoods" (česky bychom mohli přeložit jako „zrůdné potraviny“) a v mnoha oblastech jsou zakázány.

Běžně sušenému ovoci vzhledem k postřikům a síření je také lépe se vyhnout. Jablka, chemicky ošetřovaná postřikem, obsahují až 150 chemických látek. Pesticidy a bakterie se nalézají i pod slupkami stříkaného ovoce a zeleniny. Americké ministerstvo zemědělství zveřejnilo přehled nejvíce kontaminovaných potravin. V první desítce najdete jablka, špenát, broskve, hrušky, jahody, hrozny, brambory, maliny, celer a zelené fazole. Nebezpečné umělé pesticidy používají vinaři v Evropě i ve světě, a to i u drahých vín. Kontrolou se zjistilo před dvacet druhů pesticidů, z nichž některé jsou karcinogenní.

Rozdíl není jen vidět

Donedávna se tvrdilo, že organické potraviny se obsahem látek, minerálů a vitaminů neliší od běžně nabízených potravin. Nyní již existují studie potvrzující, že bio mléko má o 50 % vyšší obsah vitaminu E, o 75 % vyšší obsah  beta-karotenu a antioxidantů než průmyslově zpracované a homogenizované mléko. Studie Kalifornské univerzity potvrdila, že bio zelenina a ovoce mají více antioxidantů. Polyfenoly pro zdravé srdce a cévy se nacházely oproti běžně pěstovaným ve vyšším množství v bio kukuřici a jahodách. V doposud největší analýze (z března 2008) srovnávající biopotraviny s těmi, které se pěstují běžným způsobem, se prokázalo, že organické potraviny obsahují celkově více vitaminů a antioxidantů a jsou celkově výživnější.

Prospěch pro přírodu i pro zdraví

V naší zemi je podíl biopotravin v prodeji zatím zanedbatelný zejména v supermarketech a kupuje se mnohem méně než v jiných evropských zemích. Zájem o ně však každým rokem stoupá. Pokud chce farmář získat bio certifikát, musí umožnit zvířatům volnější pohyb i ve venkovním prostoru, nesmí nepoužívat antibiotika, hormony ani jiné chemikálie. V organickém zemědělství farmář spoléhá na organická hnojiva, založená na zemědělském odpadu a dalších typech biomasy. Ekologické zemědělství také využívá různé biologické metody boje se škůdci, při kterých se nepoužívají syntetické chemikálie.

Argumentem pro to kupovat organické potraviny je též ochrana životního prostředí. Zřejmý krátkodobý hospodářský přínos těchto moderních postupů hromadné výroby jde často na úkor životního prostředí, spotřebitelů a také samotného potravinářského průmyslu. Tyto škodlivé postupy zamořují půdu, vzduch i vodu, zbavují půdu živin a hubí zvířata a další organismy, které hrají důležitou úlohu v udržování zdravého a vyváženého ekosystému. Kromě toho jsou odvětví, produkující chemické přípravky pro zemědělství, samy o sobě významnými zdroji přímého znečištění životního prostředí.

Ekologické zemědělství představuje k přírodě šetrný systém řízení výroby, zlepšuje a chrání životní prostředí. Jednoduché metody ekologického zemědělství v souladu s přírodou již prokázaly, že jsou ekonomicky konkurenceschopné a v mnoha případech dokonce z dlouhodobého hlediska efektivnější než současné postupy průmyslové výroby. Skutečné ekologické zemědělství je schopno nejen dlouhodobě fungovat, je také důležitým faktorem pro zlepšení stavu půdy a její vegetace a jejich nutriční hodnoty.

David Frej

Více informací na www.eccevita.cz

Foto: Pixmac

 

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
Zatím zde nikdo nepřispěl