Rekonstrukce stávající budovy na nízkoenergetický rodinný dům

Datum: 9.7.2012
Komentáře: 0
obrázek
V současné době je v naší zemi zhruba 1,7 milionu rodinných domů, z nichž asi 90 procent bylo postavenou před rokem 1990 a podle hodnocení energetické náročnosti budov spadají do kategorie D až F, tedy nevyhovující až velmi nehospodárná. Z pohledu dnešních platných norem tyto domy zcela nevyhovují požadavkům na tepelnou ochranu budov a jejich provoz je nejen nehospodárný, ale jsou rovněž prakticky neprodejné. Také naprostá většina jejich nákladů na provoz, tedy zhruba ¾, jde na vytápění. Přesto ale existuje řešení – pomocí promyšlených energeticky úsporných opatření lze tyto domy rekonstruovat a jejich náklady tak snížit až o 90 procent.

Novostavby bývají většinou finančně o něco náročnější než rekonstrukce. Proto je často lepší použít původní stavbu, pokud má v pořádku nosné stěny, a přebudovat ji. Nejde jen o energetické úspory, velmi důležitá je také změna exteriéru a interiéru a navýšení komfortu. Nový dům je dobře větraný, tepelně izolovaný, má lépe řešené vnitřní dispozice, leckdy se využijí původní nezajímavé a neobydlené prostory (půda, komora). Často lze také starší dům v atraktivní lokalitě koupit za výrazně výhodnějších podmínek než stavební pozemek.

Podívejte se na zajímavou rekonstrukci, v jejímž závěru stojí moderní a pohodlný dům zcela nerozeznatelný od původní stavby. Klient hledal cenově přijatelný pozemek v blízkosti Brna umožňující každodenní dojíždění za prací. Tomu odpovídala parcela v původní zástavbě s velkým vnitroblokem a původním cihelným stavením. Případná kompletní demolice budovy by si vyžadovala další náklady spojené se samotným odstraněním stavby a následným uložením odpadu.

Rekonstrukce lepší než demolice

V případě rekonstrukce a nikoliv kompletní demolice se zároveň jedná o velké časové úspory, protože většina prací při obnově může probíhat i za částečného provozu. Renovaci lze naplánovat a provádět i s omezeným finančním rozpočtem, například zvolením vhodné etapizace, zatímco rekonstruovaný objekt může být v provozu. U rekonstrukcí stávajících budov se množství použitého stavebního materiálu minimalizuje a odpadá mnohdy potřebná demolice jakož i náklady spojené s uložením stavebního odpadu.

Cílem této rekonstrukce bylo svěží spojení starého s novým, což se zdařilo částečnou integrací původní budovy s novou dostavbou. Celek byl koncipován jako nízkoenergetický, což se projevilo v kompromisu mezi jemným členěním hmot a jednoduchým kompaktním tvarem. Vodní prvek dům výrazně oživil.

Hlavní prvky rekonstrukce

Některé zásady návrhu nízkoenergetického domu se již nepodařilo u stávající zástavby změnit a hlavní energetická úsporná opatření, která vedla k dosažení nízkoenergetického (až pasivního) standardu u této rekonstrukce, pak byla:

- Protože obvodové stěny nesplňovaly požadavky na přestup tepla, bylo navrženo zateplení obvodových stěn minimálně 16 cm lépe však až 30 cm tepelné izolace.

- Eliminace tepelných mostů a vazeb bylo řešeno umístěním komunikačních prostor a balkonu mimo objekt ve formě samonosných prvků.

- Izolace střechy včetně atiky by měla být v minimálně tloušťce 20 cm, ideálně 40 cm tepelné izolace

- Potřebné bylo zateplení sklepa, respektive základů 10 až 20 cm izolace. Základy bylo třeba izolovat až na úroveň základové spáry, aby byla eliminována ztráta tepla přes zeminu.

- Velkým zdrojem ztrát u tohoto objektu byla okna. Zejména přes netěsnosti v místech ostění by teplo doslova utíkalo ven. U obnovy oken se navrhlo použití zasklení a rámů tak, aby celé okno splňovalo UW ≤ 0,8 W.m2.K-1. Osazení oken musí být provedeno do vrstvy tepelné izolace. Tepelné mosty v místě napojení rámu na nosnou konstrukci budou eliminovány předsazením okna do vrstvy izolace s následným přeizolováním části rámu. Bylo nutné provést precizní vzduchotěsné napojení rámu pomocí speciálních pásek nebo lišt.

- Izolování podlah, základů, soklu, sklepa a nevytápěných prostor

- Utěsnění obálky budovy v návaznosti na provedení testu neprůvzdušnosti

- Zateplení rozvodů teplé vody, renovace otopné soustavy a regulace

- Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla

Cílem této rekonstrukce bylo svěží spojení starého s novým, což se zdařilo částečnou integrací původní budovy s novou dostavbou. Celek byl koncipován jako nízkoenergetický, což se projevilo v kompromisu mezi jemným členěním hmot a jednoduchým kompaktním tvarem. Vodní prvek dům výrazně oživil.

Více informací najdete na www.energetickyuspornedomy.cz

 

 

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
Zatím zde nikdo nepřispěl