Hypotéka sníží daně

Datum: 25.2.2012
Komentáře: 0
obrázek
Hypotéku si samozřejmě pořizujete proto, abyste mohli realizovat svoje vysněné bydlení v dostupném časovém horizontu a abyste zajistili sebe či svoje potomky vhodnou nemovitostí do budoucna. Navzdory této nepopiratelné skutečnosti se jedná v každém případě o výraznou finanční zátěž každé rodiny či jednotlivce s povinností splácet nejen samotnou výši úvěru, ale zejména zpočátku také ne zrovna nízké úroky.

Ale právě o tyto úroky teď jde. Jednou za rok se vám jejich výše vyplatí, protože si díky nim můžete snížit svůj daňový základ.
A nejedná se o zrovna malé částky. Hlavní podmínkou je, aby byl váš úvěr (ať už hypoteční, nebo ze stavebního spoření) skutečně určen na financování bydlení, což je uvedeno přímo v úvěrové smlouvě. Důležité je, kdo je uveden jako účastník úvěru – obecně platí, že kdo není uveden na úvěrové smlouvě, nemá nárok na daňové úlevy z úroků. Pokud tomu tak je a dosud jste si daňovou úlevu o zaplacené úroky neuplatňovali, máte nyní nejvyšší čas, abyste si zajistili potřebné dokumenty a podklady pro finanční úřad. 

Potvrzení o výši úroků 

Hypoteční banka nebo stavební spořitelna vám pravděpodobně už během února sama od sebe poslala potvrzení o zaplacených úrocích, děje se tak automaticky. Pokud jste ale tento doklad nedostali, měli byste jej u banky urgovat. Zejména v případě, že vám daně počítá zaměstnavatel, je nejvyšší čas mu doložit potřebné podklady a hlavně jej informovat, že si úroky uplatňovat hodláte. Termín dodání podkladů zaměstnavateli bývá do půlky února, ale obvykle vycházejí firmy zaměstnancům vstříc a umožňují jim dodat chybějící dokumenty do konce měsíce. Ale pokud byste to přesto nestihli, není zas takový problém – daně si můžete poměrně snadno zpracovat sami. Ale ani tehdy, kdy podáváte daňové přiznání sami, už moc času není, protože termín pro jeho podání je do konce března – ale pokud necháte podání až na poslední chvíli, můžete se dostat do nepříjemné situace, kdy něco chybí nebo není v pořádku. 

Majitel s trvalým bydlištěm 

Kromě dokladu o zaplacených úrocích potřebujete originál úvěrové smlouvy (stačí kopie, ale finanční úřad si ji obvykle ověřuje právě podle originálu) a platný výpis z katastru nemovitostí, kde je jasně uvedeno, že jste majitelem konkrétní nemovitosti, k níž se hypotéka váže. V uvedené nemovitosti byste také měli mít trvalé bydliště, tedy samozřejmě v případě, že je již zkolaudovaná – pokud se jedná o stavbu, tak obvykle stačí prohlášení, že ji k trvalému bydlení hodláte používat. Tato skutečnost by se ale i do budoucna měla zakládat na pravdě, nelze tedy například uplatňovat daňový odpočet úroků z hypotéky na nemovitost, kterou máte v úmyslu pronajímat – zde by se jednalo o porušení zákona a finanční úřady mohou tuto skutečnost kontrolovat. 

Horní hranice pro snížení daňového základu činí 300 tisíc korun – můžete si tedy v maximální výši snížit svoje daně až o 45 tisíc korun. Jedná se samozřejmě nikoliv o celkovou částku zaplacenou jako splátka hypotéky, ale pouze o výši samotných úroků, což bývá mnohdy daňovými poplatníky zaměňováno. Pokud výše vašich úroků během loňského roku činila víc než 300 tisíc, můžete si uplatnit jen tuto horní hranici. Podmínkou pro tuto hranici je také splácení úvěru po celý kalendářní rok – pokud máte hypotéku kratší dobu, částka se pochopitelně úměrně snižuje podle počtu měsíců. Detaily, podle nichž máte na podobnou úlevu na dani nárok, naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

Nebojte se daňového formuláře 

Pokud si budete daně dělat sami, na internetu naleznete mnoho interaktivních formulářů, do nichž vyplníte potřebná data a částky příjmů a výdajů a rovnou se dozvíte sumu, která je výsledkem vaší daňové povinnosti. Kromě úroků z hypotéky si můžete odečíst částku zaplacenou na životním či penzijním pojištění (a to až 12 tisíc korun) – podmínkou je, že se jedná o peníze, které jste zaplatili sami (ne tedy příspěvky zaměstnavatele). Slevu na daních lze uplatňovat také za dárcovství krve (ve výši 2000 korun za jeden bezplatný odběr) či poskytnuté dary nebo příspěvky odborovým organizacím. Pokud si studiem zvyšujete kvalifikaci a platili jste si zkoušky, máte nárok na slevu až 10 tisíc korun. Slevu na dani získáte také za vyživované děti, anebo pokud jste sami studentem ve věku do 26 let, máte zdravotní postižení a podobně. 

Veškeré informace poskytuje výše uvedený zákon, pokud se v něm nedokážete orientovat sami, pořád je ještě čas požádat o pomoc daňového poradce. 

Šárka Kunická

Foto: Pixmac

 

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
Zatím zde nikdo nepřispěl