Kam v zimě na hrad? Na Loket!

Datum: 27.1.2012
Komentáře: 0
obrázek
V západní části naší země na skalnatém žulovém masívu nad řekou Ohří se tyčí hrad a kolem něho město. Podle mohutného meandru ve tvaru ohnutého lokte byl také hrad pojmenován. Hradní pevnost byla postavena již na počátku třináctého století. Chránila české pohraničí před průnikem německých záborových úředníků, kteří ve službách markrabího Děpolta z Vohburka kolonizovali část bývalého Sedlecka. Proto byl tento opevněný celek nazýván „klíč ku Království českému“.

Hrad Loket měl nejen tento strategický význam. Král Václav I. zde přijímal důležité návštěvy a vedl tu státní jednání. Často zde pobývali i členové panovnického rodu Lucemburků. V neklidných dobách sporů se šlechtou se tu ukrývala královna Eliška s dětmi, její syn, pozdější císař, zde byl dokonce tři roky vězněn. Císař Karel IV. v roce 1333 hrad ve svém návrhu zákoníku Majestas Carolina zahrnul mezi nezcizitelné hrady – stejně jako například Karlštejn.V dobách husitských válek se Loket přidal na stranu císaře Zikmunda. Dvakrát byl husity obléhán (1420 a 1427), avšak dobyt nebyl. 

Během třicetileté války hrad i město ovládli císařští vojáci, hrad byl několikrát zkonfiskován. Po dvou morových vlnách hrad Loket ztratil svůj význam a byl využíván jako trestnice a vězení. Po necitlivých přestavbách roku 1810 dokonce došlo ke zboření starého hradního románského paláce. Velmi často hrad navštěvoval Johann Wolfgang Goethe, jinak častý návštěvník západočeských lázní, anebo Vilém Mrštík, autor románu Pohádka máje či dramatu Maryša. Krátce po roce 1989 byl hrad otevřen pro veřejnost, prohlídková trasa vede přes expozice porcelánu, archeologii, muzeum zbraní až po prostory bývalé věznice, kde je nyní působivá a autentická výstava útrpného práva. 

Dejte pozor na Gottstaina Loket nádvoří

Loketské nádvoří hlídá vládce Loketských skal, kamenů a podsvětí, Gottstain. Má dlouhý, rovný a dopředu načesaný plnovous. Na sobě splývavý lněný oděv a v ruce za zády třímá obrovský kyj. Těžko z jeho výrazu odhadneme, co má za lubem. A ti, kterým se Gottstain zjevil, nám to neprozradí, neboť zmizeli beze stopy. Naopak štěstí mají všichni, kterým se jeho postava zjeví na hladině řeky Ohře. Mohou pak počítat s tím, že budou mít rok hojnosti a budou pod jeho ochranou. Ten, kdo se dotkne špičky vousů sošky Gottstaina, bude si přát dobrý úmysl a zanechá zde symbolický peníz, tomu se jeho přání vyplní. Není však dobré dotýkat se kyje. To Gottstaina rozezlí a dotyčného stihne krutý trest. 

Zakletý purkrabí 

Nejhorší pověst mezi purkrabími vládnoucími na Lokti měl markrabě Vohburgský. Lid nutil k těžkým robotám a nechával věznit všechny, kteří neplatili včas daně. Slitování neměl ani s chudými ani s nemocnými. Proto jej chudá vdova proklela a proměnila ve velký žhavý kámen, který se snesl na hrad s černým mrakem. Kamenem není nic jiného než nejstarší meteorit na světě, který dopadl na nádvoří hradu v roce 1422. Měl úctyhodných 107 kilogramů, později byl rozdělen na několik částí a najdeme jej tedy například v muzeu ve Vídni nebo v Praze. Na hradě Lokti je vystavena jeho kopie a je nazýván „zakletý purkrabí“. 

Šestadvacetimetrová románská věž čtvercového půdorysu nám zase poskytne nádherný výhled na město Loket a jeho okolí. Ve druhém patře najdeme torzo obytné místnosti se zbytky krbu a záchodkem. Při vstupu do věže si ale musíte dát pozor! Pod schodištěm totiž bydlí drak Šarkan. Svou podobou připomíná křížence hada s ještěrem, ale je to dobrák. Loketské hospodyňky si prý k němu odedávna chodily pro oheň na podpal. 

Expozice porcelánu v prvním patře Markrabského domu na hradě Lokti obsahuje dekorační i užitkové předměty z nejstarších porcelánek v Horním Slavkově, Klášterci nad Ohří nebo Staré Roli či Lokti, ale i umění či nádoby současné. Lázeňské koflíky, porcelánové hlavičky panenek, rozmanité sošky, kávové soupravy a porcelánové malované desky, toaletní soupravy s čínskými motivy, vázy i dekory ze starých zákresových knih. 

Mučírna jako ve skutečnosti 

Nejpůsobivější částí expozice jsou prostory, kde bylo vykonáváno útrpné právo - mučení s přesně vymezeným postupem. Obžalovaný se po jeho aplikaci většinou doznal. Ze čtyř pater bývalého vězení se ozývá srdceryvný křik, sténání a skřípání. V jednotlivých kobkách pohybující se figuríny v životní velikosti předvádějí různé způsoby mučení. Útrpné právo, neboli způsob, jak vymoci z obžalovaného doznání, mělo několik stupňů. K nejmírnějším patřilo zastrašování slovem (territio verbalis), k nejhrůznějším pak mučení mučícími nástroji. Řada způsobů týrání je barvitě popsána v knize Malleus Maleficarum neboli Kladivo na čarodějnice, kterou vydala katolická inkvizice. Pohybující se figuríny v životní velikosti předvádí několik způsobů mučení spolu s nervy drásajícím zvukovým doprovodem. 

Kdy je otevřeno 

Na hrad se můžete vydat i v tomto zimním období. Od listopadu do března jsou stálé expozice přístupné návštěvníkům od devíti hodin ráno do půl čtvrté odpoledne, od dubna do října pak o hodinu déle. 

Kolik zaplatíte 

Prohlídka s průvodcem (v češtině, ruštině, němčině a angličtině) vyjde dospělého na 110 korun, dítě od šesti do patnácti let, studenty a důchodce na 90 korun a celou rodinu na 340 korun. Zdarma se můžou přijít podívat děti do šesti let a zdravotně postižení s doprovodem. Prohlídka bez průvodce pouze s textem v různých dalších jazycích vyjde na 95 korun dospělého, 75 korun dítě a 290 korun rodinu. 

Akce na hradě 

Reprezentační ples města Loket přivítá návštěvníky v sobotu 4. února 2012 v 19.30 hodin ve starobylých prostorách hradu Loket. 

Více na: www.hradloket.cz
foto:Pixmac

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
Zatím zde nikdo nepřispěl